• Parsamtaler

 • Ekspempel på tema i parsamtaler kan være: 

  • Kommunikasjonsvansker
  • Samlivsbrudd
  • Sjalusi
  • Utroskap
  • Mine og dine barn   

  Kjærligheten mellom dere er ikke alltid nok. Det kreves en innsats fra begge for å skape et godt, varmt og kjærlig liv sammen. I parsamtaler har vi fokus på kontakten mellom dere og hvordan dere kommuniserer. Vi kan hjelpe dere til å snakke sammen på måter så dere føler dere sett, hørt og respektert. Når samlivet er kjørt fast kan hjelp fra en terapeut være løsningen hvis dere ønsker å unngå skilsmisse. Det krever vilje fra begges side og endre atferd. Ofte er det en part som ønsker å gå i parterapi, men vi har god erfaring på at begge får utbytte av samtalene. Vi er også opptatt av å ikke fordele skyld eller ansvar dersom vanskelige avgjørelser må tas. 

  Parterapi og familieterapi kan være to sider av samme sak. Er det barn i forholdet vil de ofte sense stemningen mellom dere og få mange spørsmål. Ofte er det en hektisk hverdag og er stemningen dårlig vil man kunne gjøre og si ting man ikke ønsker, dette skaper igjen avstand mellom dere. Dersom det er ønskelig kan også barna være med i en samtale.