• Kurs - foredrag - seminar

 • Organisasjonsutvikling

  Vi tror at alle organisasjoner og virksomheter trenger å ta en titt på seg selv. Terapisenteret i Østfold har som mål å kunne møte alle utfordringer og kompetansebehov i ulike organisasjoner med prosessorientert tilnærming. Vi har et overordnet mål om at de som deltar i prosessen blir sett og møtt utfra sine behov. Dette innebærer at alle konsepter blir utviklet i samarbeid med organisasjonen. Terapisenteret i Østfold har ulik kompetanse og erfaring som vil bli brukt naturlig utfra den informasjon vi får før prosessen starter, underveis og ved evalueringen. Metodikken og formen på hvordan vi jobber har utviklet seg mye fra gestaltterapi og NLP sine forståelser av hvordan mennesker og organisasjoner virker. Det å bruke det beste fra disse to fagområdene i kombinasjon med bevisstgjøring vil gi store muligheter for endring. 

  Mulige utviklingsprosesser kan være: 

  • Samarbeid med ledelsen for å utvikle et eller flere områder i virksomheten og lage en strategi for å kjøre prosessen.
  • Prosesser inn mot konflikter/ ansvarsfraskrivelse/sykemelding/motstand og omorganisering. 
  • HMS og psykososiale utfordringer individuelt, i team, hele avdelinger og arbeidsplassen på alle nivåer. 
  • Kartlege og finne årsaker og nye muligheter i forhold til sykemeldinger og dårlig arbeidslivskvalitet.
  • Inspirrere og motivere ansatte til å ta ansvar for egen arbeidslivskvalitet. 

   

  Terapisenteret i Østfold arrangerer både åpne og interne kurs, foredrag og seminarer. Foredrag og seminar avtales direkte med oss på e-mail eller telefon. Terapisenteret i Østfold har som mål å kunne skreddersy opplegg som passer oppdragsgiver etter behov.

  Noen av kursene som er holdt er: 

  • Anerkjennendekommunikasjon - "Lærere, assistenter og fagarbeidere".
  • Hvordan skape en skole som alle ønsker å være en del av - visjonært lederskap. 
  • "Kul, drittsekk eller voksen" - et kurs for alle som jobber med ungdommer. 
  • "Dropout - Dropin". For alle som har jobbet med ungdommer, før, underveis og etter de har droppet ut fra videregående skole. 
  • Konflikter, konfliktforståelse og konfliktforebygging - for ledere på alle nivåer, verneombud og tilittsvalgte. HR avdeling. 
  • Motiverte ansatte og rett person til jobben - kurs til alle som har personalansvar. 
  • "Forbanna, utbrent eller tilfreds" - Hva er god arbeidslivskvalitet - for alle yrkesgrupper. 
  • Lede prosessorienterte arbeidsseminarer i samarbeid med ledelsen. 
  • Teamutvikling, hvordan skape funksjonelle team. 
  • Hvordan skape en arbeidsplass som de ansatte ønskerå  være en del av - visjonært lederskap.