• Pål Unnfoss

    Pål Unnfoss er utdannet familieterapeut, samtalecoach og barnevernspedagog. Han har jobbet innen grunnskolen, barnevern, rusomsorg og har bred erfaring fra å jobbe med veiledning individuelt og i grupper. Pål har utdanning innen kognitiv terapi, NLP og har lang erfaring med å jobbe med barn og unge i akutte kriser. 
    På Terapisenteret i Østfold vil Pål tilby individualsamtaler, coaching, familieterapi, dropout i skolen, veiledning og kursvirksomhet.